Bompengegalskap

Kilde: Motor.no

Bruker 132 millioner på å kreve inn 264 millioner, så godt som ENSTEMMIG i Stortinget.

For å bygge en vei til 264 millioner kroner i Telemark må det kreves inn 396 millioner kroner i bompenger. 132 millioner forsvinner til administrasjon og renter. Finansieringsløsningen ble banket gjennom mot én stemme i Stortinget.

Kostnad for vei oppgis til 264 millioner. Anslår at 50 % (132 millioner)er lønnskostnader og resten «innkjøp». Herav kan vi slutte at 66 millioner går rett i statskassa som skatt og arbeidsgiveravgift.

Av den andre halvparten drar staten inn 27 millioner i moms, og det ligger trolig mye lønn innbakt i produksjon og levering, så vi nærmer oss halvparten her og.

SÅ skal de bruke 46 millioner på «innkreving», tydeligvis privatisert slik at et par blå velgere får store inntekter, sannsynligvis med lav skatt. Med helautomatisk «overvåking» er det neppe nok manuelt arbeid, til å forsvare denne prisen.

Det verste er «Finansieringskostnader», hele 86 millioner i renteutgifter, samtidig som vi låner ut fra oljepengene til 0 prosent renter i utlandet.

Nok et eksempel på elendig politikk, disse pengene burde blitt «lånt» av oljefondet, rentefritt.

NEI til bompengerefinansiering av moms, skatter og avgifter.

77 Views

Legg til kommentar

Påkrevde feletr er merket med *. Din e-postadrese vil ikke bli publisert.