Svik mot Norge og folket

Kilde: VG

Monica Meland – svarteper her og.

Snart kommer «Vindmøllepartiet», og gjør vei i vellinga. La dem bli første gruppe i ProtestPartiet

Det var 27. mai at departementet stanset utbyggingen fordi de ville ha en ny gjennomgang av Fylkesmannens behandling av saken.

Departementet har ikke funnet noen grunn til å omgjøre vedtaket om å la Trønderenergi fortsette arbeidet med vindkraftanlegget.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at det ikke er opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet å vurdere om det skal bygges vindkraftverk på Frøya. Vi er bedt om å ta stilling til om Fylkesmannen har gjort feil etter plan- og bygningsloven. Det har vi ikke funnet, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

KMD har ikke tatt stilling til selve anlegget, men bare vurdert Fylkesmannens behandling.

Aksjonsleder på Frøya, Eskild Sandvik, sier de vil fortsette kampen.

– Vi kommer til å la advokaten vår se på svaret fra departementet for å se om det er noe mer vi kan gjøre der. Ellers er vi klare for ny kamp etter noen dager med hvile, sier han.

ProtestPartiet går imot all utbygging av slike kraftverk, som vi ikke har bruk for, fordi disse gigantene (trollene) dreper mange fugler, og enorme mengder med insekter.

Insekter er livsviktige, for vi før alle ut, uten blomster og bier.

504 Views

Legg til kommentar

Påkrevde feletr er merket med *. Din e-postadrese vil ikke bli publisert.