Uten innsekter dør vi alle

Kilde: NRK og Aftenposten

Tysk vindkraft dreper 1200 tonn insekter årlig

De døde insektene som klistrer seg til vindturbinene fører til store energitap. Dette ble utgangspunktet for en omfattende tysk studie.

Sist sommer nådde insektene avis­overskriftene – også i Norge. Ikke med nok en overdrevet sak om virrende veps på verandaen. Denne gangen var det alvor: En tysk studie hadde vist at biomassen (altså vekten) av insekter hadde gått tilbake med 75 prosent på snaue 30 år. Studien var endog utført i verne­områder, spredt over flere deler av landet. Her flyr det altså i dag bare en fjerdedel av den insektmengden som var der på slutten av 1980-tallet, ifølge artikkelen.

Dominoeffekter. Så hvorfor bør det bekymre oss at insektene går tilbake? Rett og slett fordi de er naturens små tannhjul, som får verden til å tikke og gå. I kraft av sin suverene dominans og det faktum at de er involvert i de fleste sentrale prosesser i naturen, er de vesentlige for å holde naturen slik vi kjenner den, i gang.

Om 100 år kan de aller fleste insekter være borte. Slik lød det alarmerende budskapet i en rapport som ble publisert i forrige uke.
Forskerne bak rapporten advarer om katastrofal insektdød hvis vi utrydder insektene i samme tempo som nå.
– Vi vet ikke nok om den generelle tilstanden for insekter i Norge. Derfor vil vi nå starte en mer omfattende kartlegging, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).
Norges første helhetlige kartlegging settes i gang til våren, som et pilotprosjekt, blant annet for å avklare hva som er den beste metoden. Norsk institutt for naturforskning (NINA) har på oppdrag fra Miljødirektoratet levert en beskrivelse av hvordan en best mulig kartlegger insektene.
Hittil er det registrert rundt 17.000 insekttyper i Norge. Forskere og Artsdatabanken har utarbeidet en rødliste over hvilke arter som risikerer å dø ut i Norge. Rundt 1000 insektarter regnes som truet i Norge.

– Hovedansvaret i Norge ligger hos regjeringen og Stortinget, men det har også betydning hva den enkelte person, organisasjon og bedrift gjør. 

KUTT UT VINDMØLLER NÅ!

86 Views
Én kommentar

Legg til kommentar

Påkrevde feletr er merket med *. Din e-postadrese vil ikke bli publisert.