Start på rett sted

Et Containerskip har et utslipp som tilsvarer 50 millioner biler. De 20 største Containerskipene i verden tilsvarer et utslipp fra en milliard biler.
Men det er 60 000 av de, ikke 20.
Noen politikere i Norge tror at de kan redde verden.
I Norge er det 2,5 milioner privatbiler det tilsvarer 1:20 del av et skip.

A container ship has a discharge equivalent to 50 million cars. The 20 largest container ships in the world are equivalent to emissions from one billion cars.
But there are 60,000 of them, not 20.
Some politicians in Norway believe that they can save the world.
In Norway there are 2.5 million private cars that amount to 1:20 of a ship.

56 Views

Legg til kommentar

Påkrevde feletr er merket med *. Din e-postadrese vil ikke bli publisert.