Protestvalg ble startet på Facebook

Protestvalg2017 kom igang alt for sent, men det kan se ut som om våre «fjolsevalgte» ble advart, nå i 2019 har de tatt vekk muligheten til å stryke fjols vi ikke vil ha. https://www.facebook.com/protestvalg2017

Hovedsaken er et forsøk på å samle flest mulig, som vil ha endringer i Norsk politikk, til å gå sammen om å gjøre noe som kan fungere, selv om vi ikke er 100 % enig i alle ting.

Liten tue kan velte stort lass, men en stor tue er et effektivt hinder.

Protestvalg 2019

I 2019 er det kommune- og fylkesvalg, valg av folk som sliter under vårt nasjonale makkverk, hvor stat, fylke og kommune i hovedsak brukes til ansvarsfraskrivelse. Hovedaksjonen må være i 2021, men mange saker er så viktige, at man bør skremme partiene, og få de på toppen til å lytte til folket. https://www.facebook.com/Protestvalg-2019

Det er også laget noen flere etter at jeg dro igang mine. Litt dumt at dette spres, så det blir mange små.

https://www.facebook.com/Protestvalget/

https://www.facebook.com/groups/protestvalget/

Protestvalg 2021

Her vil «hovedslaget» stå, da det er «ovenfra» de verste vedtakene kommer.https://www.facebook.com/Protestvalg2021/

Mer kommer etter hvert, oppbygging av nettstedet er i gang.

3/3-2019

115 Views